And pag-untog ng ulo sa pader ay di ibig sabihin na ito’y gawain ng isang baliw. Minsan ito’y paraan ng pagkuha ng lakas at pandagdag buhay.

- Super Mario :3

HAHAHA :)) all kids might have gone through this game, including me! ;P
HELLOOO TUMBLR MONDAY! 

And pag-untog ng ulo sa pader ay di ibig sabihin na ito’y gawain ng isang baliw. Minsan ito’y paraan ng pagkuha ng lakas at pandagdag buhay.

- Super Mario :3

HAHAHA :)) all kids might have gone through this game, including me! ;P

HELLOOO TUMBLR MONDAY! 

  August 02, 2010 at 06:29pm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...